Objednávka služeb

UZÁVĚRKA PODÁNÍ OBJEDNÁVEK 31. 08. 2019
(při nedodržení termínu bude účtována přirážka 20 %, ceny jsou bez DPH)


VYSTAVOVATEL


PŘÍPOJKY ELEKTŘINY

INFORMACE: V ceně je obsažena povinná revize přípojky elektřiny a běžná spotřeba během veletržního dne. Přípojky, kromě lednicového okruhu, nejsou v
době mimo otvírací dobu veletrhu v provozu. V případě zájmu o přípojku elektřiny s vyšším odběrem nás kontaktujte.


INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ


PŘÍPOJKA VODY A ODPADU


VSTUP

Zadejte počet ks (200 Kč / 10 € za ks)
Zadejte počet ks
Zadejte počet ks

UPOZORNĚNÍ: Vystavovatel má nárok na určitý počet kusů vystavovatelských průkazů a čestných pozvánek zdarma, viz obchodní podmínky veletrhu. Zde objednejte pouze průkazy navíc, v případě potřeby. Vystavovatelský průkaz je platný na celou dobu konání veletrhu. Čestné pozvánky jsou platné pro jednu osobu dne 25. 10. 2018, nebo 26. 10. 2018 a jsou fakturovány dle skutečnosti, tj. dle skutečně využitých čestných pozvánek, bez ohledu na počet objednaných (distribuovaných) kusů. Cena za jednu skutečně využitou čestnou pozvánku je 90 Kč / 4 €. Vystavovatel po skončení veletrhu obdrží využité pozvánky. Montážní průkazy jsou zdarma v libovolném počtu a jsou nutné pro vstup na výstaviště v době stavby a demontáže (viz provozní termíny veletrhu), jak vystavovatelů, tak i jejich dodavatelů stavby. Vystavovatelské a montážní průkazy budou předány při registraci na veletrh.


PARKOVÁNÍ

Zadejte počet ks (750 Kč / 30 € za ks)
Zadejte počet ks (250 Kč / 10 € za ks)
Zadejte počet ks
Zadejte počet nocí (300 Kč / 12 € za 1 noc v areálu)
Zadejte počet nocí (550 Kč / 22 € za 1 noc v areálu)

UPOZORNĚNÍ: Parkovací karta opravňuje vystavovatele ke vjezdu a parkování v areálu výstaviště v době provozu veletrhu bez omezení vjezdů a výjezdů. Parkování v areálu mimo provozní hodiny veletrhu je možné pouze s platným nočním parkování na vyhrazeném místě. Montážní parkovací karta je zdarma v libovolném počtu a je nutná pro vjezd do areálu výstaviště v době stavby a demontáže (viz provozní termíny veletrhu), jak vystavovatelů, tak i jejich dodavatelů stavby. Vystavovatelské a montážní parkovací karty budou předány při registraci na veletrh.


ÚKLID EXPOZICE

Zadejte plochu v m2 (20 Kč / 1 € za m2, včetně vyřezání krycích fólií koberců)
Zadejte plochu v m2 (40 Kč / 2 € za m2 obsahuje: luxování koberce, výsyp odpadkového koše)