Online přihláška

20 % SLEVA PRO PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2019
(ceny jsou bez DPH)


FIRMA, ADRESA


KONTAKTNÍ OSOBA

Na tuto e-mailovou adresu bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky

KORESPONDENČNÍ ADRESA


VÝSTAVNÍ PLOCHA

Vyberte, prosím, požadované umístění plochy:

Požadovaná velikost výstavní plochy:

Celková velikost požadované plochy:

m2

Požadované rozměry celkové plochy:

POZNÁMKA: Zakřížkujte, prosím, požadované umístění plochy. Konečná velikost a typ umístění expozice závisí na individuálním plánování projektu haly. Uvedené ceny jsou za 1 m2 a zahrnují pronájem podlahové plochy na celou dobu konání veletrhu, a to bez stavby stěn!


REGISTRAČNÍ POPLATEK
(povinná položka)

1 500 Kč
60 €


SPOLUVYSTAVOVATEL