Stanice techniků Praha 6 se představuje

Stanice techniků je jedno ze sedmi středisek Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy. Jedná se o jedinečné místo, které má nepostradatelný význam pro volný čas dětí a mládeže. Svým technickým zázemím a uměleckým potenciálem dalece přesahuje hranice Prahy. Vedle mnohaleté tradice modelářských oborů se v posledních letech rozvíjí i další technické a vědecké oblasti formou moderních vzdělávacích metod. Technická sféra je na Stanici v symbióze se sférou uměleckou. Fotoateliér Líheň a Výtvarné ateliéry slouží autorům již od útlého věku a s výsledky, které nemají konkurenci v celé republice. Umělecké působení se rozšířilo i na divadlo a hudbu, v neposlední řadě i na nová média. A že přesah od techniky a umění je opravdu široký, dokládají činnosti řemeslné, módní návrhářství, architektura a design. Mezi aktivity stanice techniků patří například:
MODULOVÉ KOLEJIŠTĚ ZAHRADNÍ ŽELEZNICE
Modely k „Zahradní Tramvaji“ v měřítku 1:22 napájené pomocí trolejí – ukázka modelů (T6A5 a T3SUCS) na modulovém kolejišti o rozměrech 2x3m.
Oba modely jsou postavené v měřítku 1 : 22. Stavba každého vozu trvala kolem 300 hodin. Ke stavbě modelů posloužilo několik různých materiálů – sololit, tvrzený papír, balsa, smrkové lišty, plexisklo, kancelářský papír, mosazné trubičky, hliníková kulatina, elektromotory, převodovky ze setrvačníkových aut, spousta vodičů a nějaké ta elektronika… Vozy jsou napájeny stejnosměrným napětím v rozmezí od 0 do max. 12 V. Autorem je Ing. Aleš Zach. Další informace o modelech „Zahradní tramvaje“ lze získat na internetu: http://azach.wz.cz
Dále CVIČNÉ KOLEJIŠTĚ „SEDLČANY – MADE IN ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI ST“
Kolejiště myšlenkově navazuje na hračkové kolejiště, které známý český modelář a učitel Vladimír Zuska před desítkami let postavil pro svého syna. Dalším podnětem byly papírové vystřihovánky Ing. arch. Milana Weinera publikované v časopise ABC pod značkou Minibox, z nichž jsme převzali měřítko. Vozový park významně rozšířil Jan Fabián se spoluautory – na jeho webu jsou volně dostupné další modely. Koleje jsme navrhli jako stavebnicový systém a vytiskli na 3D tiskárně. Napojují se ocelovými čepy, jazyk výměny je v krajních polohách přidržen magnetem. Některé koleje jsou vymodelované na míru danému místu na kolejišti, aby celek působil přirozeně. Vozidla jsou také vytištěná z plastu a polepená viditelnou částí vystřihovánky. Postupně doplníme další budovy a drážní zařízení. Přijďte se na nás podívat na stánek č. 103 v hale číslo 3.