Mistrovství ČR papírových vlaštovek

Zcela vážně míněná, ale vůbec ne vážná akce, která má zpestřit veletrh a hlavně umožnit návštěvníkům zapojit se do veletržního dění a trochu se pobavit a zasoutěžit si.

O co jde?
Poskládat kus papíru (A4) bez lepidla tak, aby podával co nejlepší letové výkony a doletěl co nejdál – vyrobit tedy to, čemu se v našich zeměpisných šířkách říká vlaštovka a zaletět s ní co nejlépe.

Kdo může soutěžit?
Každý, kdo bude mít chuť. Takže do toho! Není potřeba se hlásit předem, registrovat se lze na místě přímo na expozici spoluorganizátora – Svaz modelářů ČR, v hale číslo 4. Vlastní papír také není třeba, bude ho tam dostatek. Na akci se organizačně podílejí Dart, spol. s.r.o. (pořadatel veletrhu) a Svaz modelářů ČR. Hlavní cenu pro nedělní superfinále, tedy zapůjčení vozu Škoda Karoq na víkend s plnou nádrží, poskytla společnost Auto Jarov s.r.o.

Pravidla:
1. Vlaštovka je model složený z jednoho listu kancelářského papíru formátu A4 o plošné hmotnosti max. 100 g/dm2. Papír je možné dělit (stříhat, řezat, trhat), lepení není povoleno. Model si může soutěžící obarvit podle svých představ, pomůcky pro povrchovou úpravu pořadatel nezajišťuje. Na modelu musí být shora čitelně startovní číslo, přidělené pořadatelem. Model je majetkem soutěžícího. Pokud si ho bezprostředně po soutěži neodnese, stává se model majetkem pořadatele, který s ním může naložit podle svého uvážení a možností.

2. Soutěžit může každý, kdo se seznámil s těmito pravidly a vlastnoručně si na místě soutěže zhotovil model z materiálu, dodaného pořadatelem.
Soutěžící jsou rozděleni do soutěžních tříd podle věku:
I. jednotlivci ve věku do 6 let, za pomoci rodičů
II. jednotlivci ve věku 6 až 10 let
III. jednotlivci ve věku 10 až 15 let
IV. jednotlivci ve věku nad 15 let
V případě, že se do soutěže (kvalifikačního kola) v dané věkové soutěžní třídě přihlásí méně než 5 soutěžících, budou přihlášení hodnoceni ve vyšší věkové soutěžní třídě. Soutěžící se může zúčastnit pouze jednoho kvalifikačního kola za den.

3. Soutěží se v dosažené délce letu. Každý soutěžící má v kvalifikaci právo na tři lety. Rozhoduje místo zastavení modelu. Každý let je možné absolvovat s jiným modelem, pokud bude dodrženo ustanovení odst. 2.

4. Program kvalifikace
Kvalifikační kola všech soutěžních tříd se poletí ve čtvrtek 19. 10. 2017, v pátek 20. 10. 2017 a v sobotu 21. 10. 2017 vždy v 11:00, 13:00 a 15:00 hod. Modely je třeba si složit po zaregistrování se vždy nejméně půl hodiny před začátkem soutěžních letů. Po odlétání všech kvalifikačních kol soutěžního dne budou vyhlášeni tři vítězové každé soutěžní třídy s nejlepšími výsledky, kteří obdrží věcné ceny. Dva soutěžící s nejlepšími výsledky v dané soutěžní třídě automaticky postupují do nedělního superfinále.

5. Superfinále se uskuteční v neděli 22. 10. 2017 od 12:00 hod. Registrace účastníků končí v 11:30 hod. V superfinále nejsou soutěžní třídy – všichni účastníci soutěží dohromady. Každý účastník má právo na pět letů. Absolutní vítěz získá titul Mistr České republiky v soutěži papírových vlaštovek 2017 a hlavní cenu* – zapůjčení vozu Škoda Karoq s plnou nádrží na víkend.

*Hlavní cenu nelze vyplatit v hotovosti a není možné výhru vymáhat soudní cestou a ani alternativně plnit.

 

Můžete si sami zkusit postavit vlaštovku podle našeho návodu v patnácti krocích:

1 – Ke stavbě použijeme běžný kancelářský papír (80 g/m2) formátu A4 (210×297 mm)

2 – Levý horní roh přeložíme na pravou hranu

3 – Vrátíme zpět, zůstane ohyb (vyznačen čárkovaně)

4 – Pravý horní roh přeložíme na levou hranu

5 – Vrátíme zpět, zůstanou dva ohyby (vyznačeny čárkovaně)

6 – Podle ohybů složíme harmonikovitě špici

7 – Boční horní rohy špice přeložíme do vrcholu

8 – Ještě jednou přeložíme, nalevo je naznačen ohyb, napravo hotový

9 – Papír rozvineme zpět, zůstanou ohyby (vyznačeny čárkovaně)

10 – Operaci 8 provedeme stejným způsobem od vrcholu špice

11 – Sklad rozvineme, zůstanou ohyby, tak, jak je vyznačeno čárkovaně na obrázku

12 – Z bočních rohů vytvoříme zobáčky, budoucí příď vlaštovky a přeložíme

13 – Po přeložení by měly vypadat zobáčky, jako na obr. 13

14 – Přední část špice zahneme dolů a vyznačíme si podélný ohyb

15 – Provedeme podélný ohyb a měli bychom spatřit to, co je na obr. 15. Čárkovaně jsou vyznačeny závěrečné ohyby. Podle nich pak už jednoduše dokončíme vlaštovku